NLP

Hvad er NLP egentlig for noget?

NLP står for Neuro Linqvistisk Programmering. Det er en psykologi, hvor vi beskæftiger os med sammenhængen mellem tanker (neuro) og sprog (lingvistik). Det handler om hvordan vores tanker udtrykkes gennem vores ord, men også om hvordan vi kan påvirke egne tankemønstre i en positiv retning gennem bevidsthed om vores ordvalg.

NLP er en moderne psykologiform, der svarer særdeles godt til det moderne samfund, hvor kravene konstant forandres og øges”.

NLP er psykologiske redskaber, der sætter os i stand til at finde og bruge de ressourcer, som vi er i besiddelse af, men måske ikke anvender.

NLP er et værktøj til forandring, personlig udvikling, kommunikation og indsigt i menneskesindets processer.

De fleste af vore ressourcer og strategier er ubevidste. NLP er en terapiform der anerkender at vores sind har sit eget ”sprog” i form af indre: følelser, lyde, ord og billeder, som hjernen bearbejder og registrerer alle vore oplevelser og fortolkninger med.

På denne måde får vi vores individuelle opfattelse af virkeligheden, hvilket har stor betydning for, hvordan vi ser på os selv, på måden vi fungerer i vores hverdag – og i samspillet med andre”.

Hver eneste gang en af vore sanser bliver aktiveret, er det enten som indre billeder, følelser, lyde eller en blanding.

Ofte føres også mere eller mindre bevidste indre dialoger, som kommenterer alt hvad vi oplever – enten i selve situationen eller senere (”jeg skulle også have sagt…” etc). Alle disse reaktioner registreres i underbevidstheden. Nogle gange vil disse sanseoplevelser være positive, andre gange negative.

Med NLP-teknikker kan man kortlægge den måde vi har arkiveret vores oplevelser på. Denne kortlægning gør det muligt, at ”reprogrammere” de ubehagelige oplevelser

- som du måske ikke kan huske på det bevidste plan, men som stadig forhindrer os i at opnå nye positive reaktioner, vaner eller mønstre. Derved kan vi slippe af med megen tyngende og begrænsende ”bagage”.

NLP tilbyder en række psykologiske værktøjer, der kan hjælpe til at afdække disse bevidste og ubevidste strategier samt finde og frisætte ressourcer. Værktøjer, der kan bruges til at bearbejde uhensigtsmæssige adfærdsmønstre og til at ændre begrænsende overbevisninger. Værktøjer, der kan bruges til målsætning og til at skabe bevidsthed og positive forandringer både i forhold til personlig og faglig udvikling, men også i forhold til kommunikation og relationer mellem mennesker.

Da vi som mennesker er meget forskellige, har vi også hver især vores egen måde at bruge og registrere sanseoplevelser på. Nogle mennesker bruger f.eks. mest deres fornemmelser, andre mest deres visuelle sans og andre igen lyde - eller en kombination af to eller alle tre. Situationen vi befinder os i, kan også have betydning for hvilken sans der er den dominerende.

NLP giver mulighed for at forstå og udvide vor måde at tænke på og dermed opleve på". NLP bruges både som enkeltstående terapiform og under hypnose i hypnoterapi.

I takt med at virksomhederne i stadig højere grad satser på deres medarbejderes ressourcer, har mange forskellige faggrupper og områder taget NLP til sig. Det bruges til at øge trivsel, omstillingsparathed, samarbejdet – og dermed opnå øget effektivitet samt forbedret kommunikationen internt og eksternt.

NLP er dog stadig et redskab, der i højeste grad sætter den personlige udvikling i fokus.

I den hypnoterapeutisk session vil forskellige NLP-værktøjer indgå for at optimere arbejdet med det emne eller livsområde, der arbejdes med.

NLPs oprindelse

Matematikeren, Richard Bandler og sprogforskeren, John Grinder fandt sammen i begyndelse af 70’erne på universitetet i Santa Cruz i Californien for at udforske og udfordre den eksisterende psykologi.

De studerede de tre terapeuter:

 Fritz Pearls, gestaltterapeut.

 Virginia Satir, familieterapeut.

 Milton H. Erickson, hypnoterapeut.

De studerede herudover hvilke mønstre, der adskiller succesrige mennesker fra mennesker, som ikke er succesrige.

De studerede, hvordan mennesker bærer sig ad med at blive f.eks. glade, bange, motiverede eller ulykkelige.

Grundlaget for værktøjerne i NLP er således studier af menneskers bevidste eller ubevidste kompetencer og strategier (modeling) ud fra en betragtning om, at det, der er muligt for ét menneske, kan afdækkes og læres af et andet menneske.

NLP forudsætninger

I NLP arbejdes der bl.a. med flg. forudsætninger:

Vi oplever ikke verden, som den er – vi oplever hver vores model af verden.
Der skal være respekt for andre menneskers modeller af verden.

Vi styrer selv vores sind og dermed vores resultater.

Der eksisterer ikke fiasko, kun feedback.

Betydningen af din kommunikation viser sig i den respons, du får.

Der er en positiv hensigt bag enhver adfærd.

Mennesker har alle de ressourcer, de har brug for, for at nå deres mål.

Fleksible mennesker og organisationer har fortrin i forhold til mindre fleksible.

Enhver situation indeholder flere valgmuligheder. Hvis noget ikke virker, så gør noget andet.

Krop og sind påvirker hinanden.

Vores adfærd er ikke vores identitet.

Mennesker gør altid det bedste, de kan, i forhold til de ressourcer, de har til rådighed.