Hypnoterapi

Hypnoterapi er terapi, der udføres under hypnose. Dvs. at du er i hypnose, mens hypnoterapeuten arbejder terapeutisk med dig. Hypnosetilstanden minder meget om den tilstand, som du er i, når du ”dagdrømmer” eller ”falder i staver”.

Man definerer hypnose som den mentale afslapningstilstand, som du bringer dig selv i efter hypnotisørens vejledning: En tilstand af dyb mental afslapning, hvor der er nemmere adgang til dit underbevidste sind og dine følelser.

Under hypnobehandlingen sover du ikke, men befinder dig i en tilstand, hvor dine sanser er væsentligt skærpet. Du hører og husker alt, hvad der foregår under hypnosen og får mulighed for at kommentere oplevelsen inden sessionens afslutning. Det er forskelligt, hvor dyb hypnose hver enkelt person tillader sig selv at opleve, men typisk vil det være nemmere og nemmere at finde trancetilstanden fra gang til gang. 

I dag anvender vi typisk hypnose sammen med psykologiens terapiredskaber. Det er det, vi kalder for hypnoterapi. Kombinationen af hypnose og terapeutiske samtaler er en meget stærk behandlingsform, der udnytter det bedste fra to verdener.

Bemærk, at hypnose hverken er mystisk eller farlig, ligesom det ikke kan lade sig gøre at blive hypnotiseret mod sin vilje.

Den forandring, der skabes under hypnoterapi, kan have varierende varighed, afhængigt af trancedybden som varierer fra person til person og afhænger af faktorer som tilliden mellem klienten og hypnoterapeuten, samt hvor tryg klienten føler sig ved hele situationen.

Hvordan føles hypnose og Hypnoterapi

Forestil dig, at du sidder ved et bål og stirrer ind i ilden, mens du lader tankerne vandre. Du er bevidst om, at du sidder der, men du tænker ikke over det. Du er der bare. En sindstilstand vi kan kalde for trance.

At være i hypnose, er at være i en sådan sindstilstand - og kan som sådan ikke mærkes! Følelser "føles". Du går ind og ud af hypnose i din hverdag - helt uden at bemærke det. Så når du hører andre tale om deres oplevelse af at være i hypnose, så ved du nu, at de taler om det de har følt undervejs. Og det afhænger helt og holdent af de instruktioner, som er blevet givet til dem. Hypnose er en tilstand af skærpet, fokuseret opmærksomhed, hvor man er ekstra modtagelig overfor forslag. Generelt rapporterer mange, der modtager forslag om afslappethed en meget tung og afslappet følelse, eller en summende fornemmelse, eller en ekstrem lethed i kroppen. Følelser opleves generelt meget nærværende og i bestemte dybder af hypnose har vi evnen til at genopleve hele, eller dele af begivenheder, som om de skete igen.

Hypnose går i al sin enkelthed ud på at bringe sig selv i en trance. I den har vi bedre adgang til vores sind, end når vi er vågne, og ved samtidig at påvirke os selv med positive tanker, kan vi behandle eventuelle lidelser og skabe en varig forandring. Simpelthen fordi vi går direkte ind i årsagen til problemet med det samme.

Fuld bevidsthed

Hypnoterapeuten fungerer som en guide i trancen ikke andet. Han kan ikke lokke dig til at gøre noget, du ikke har lyst til. Du er altså ved fuld bevidsthed hele tiden. Hvis du i trancetilstanden bliver konfronteret med noget, du ikke vil være med til, siger din slumrende bevidsthed automatisk fra, og du vågner.

Som følge af film og skrækhistorier er hypnose desværre blevet en misforstået terapiform. Mange tror, at de mister kontrollen over sig selv, når de lader sig hypnotisere, men det scenarie ligger meget langt fra virkeligheden. Din bevidste tilstand er hele tiden med på sidelinjen, og bagefter kan du i reglen huske alt, hvad der er foregået undervejs.

Gennem de seneste årtier er der blevet forsket meget i hypnose. Dokumentationen er omfattende og viser, at hypnoterapi er et særdeles effektivt middel til løsning af især følelsesmæssige problemer.

Der er ikke to mennesker, der er ens. Heller ikke to behandlinger. Derfor er det vigtigt, at du selv er med i behandlingen fra start til slut. Den skal passe til netop dig og foregå i dit tempo.

Inden du beslutter dig for at anvende hypnose/hypnoterapi, skal du gøre dig klart, at det ikke er alle mennesker og alle sygdomme, der behandles på samme måde. Så vær ærlig i din indledende samtale, både over for dig selv og den hypnotisør/hypnoterapeut du vælger.

Personer der lider af skizofreni eller har fået stillet diagnosen borderline kan ikke hjælpes med hypnoterapi.

Kan jeg hypnotiseres mod min vilje?

Der er ikke nogen, der kan hypnotiseres mod deres vilje. Det er desværre en meget udbredt misforståelse, som kommer fra mange film, hvor produceren ønsker at dramatisere processen.

Kan alle komme i dyb hypnose?

Alle mennesker kan komme i dyb hypnose, men det er ikke alle, der tillader sig at blive hypnotiseret dybt. Det er derfor vigtigt, at man vælger en terapeut, som man føler, man kan have tillid til og som samtidig respekterer ens nuværende livssituation.

Kommunikation under hypnose

Når man bliver hypnotiseret er tilstanden den samme, men nu er der en aktiv underbevidst kommunikation mellem den, der bliver hypnotiseret, og den, der hypnotiserer. Dette gør, at mange ting omkring personens tanker, følelser, holdninger, overbevisninger og adfærd kan behandles og påvirkes direkte. Det er både muligt at kommunikere verbalt og via diskrete, såkaldte ideomotoriske, signaler under hypnose.

Hvad er en Hypnoterapeut og hvad er Hypnoterapi

En Hypnoterapeut er en hypnotisør, som udover at kunne hypnotisere og give suggestioner også kan arbejde terapeutisk under hypnose. En hypnoterapeut benytter sig af mange terapeutiske redskaber, som allerede er “opfundet” for at lave en følelsesmæssig ændring i klienten. På den måde kan en hypnoterapeut introducere hypnogestalt, indre barn-terapi, parts-terapi, partsmægling, sorgterapi, kognitiv psykologi, adfærdsregulerende terapier, forestillingsteknikker med videre.

Hypnoterapi er samarbejdet mellem klient og hypnoterapeut, et redskab som hurtigt og effektivt skaber varige resultater.

Når klienten er i hypnose, kan terapeuten tale med og til underbevidstheden.

Terapeuten kan guide klienten hen til en situation eller begivenhed, som har igangsat den uønskede adfærd, hvilket giver klienten indsigt og forståelse.

Terapeuten lægger forslag ind i underbevidstheden ud fra de mål og ønsker der blev afdækket under samtalen.

Kombinationen af forslag og indsigt resulterer i hurtig ændring af adfærd. Ændringer som vokser sig stærkere for hver dag der går.