behandlinger

Hvad kan man behandle med hypnose og hypnoterapi?

I hypnoterapi behandler vi i hypnose og samtale alle de tilstande, der ikke er direkte og udelukkende fysisk betingede. Det vil sige tilstande der på den ene eller den anden måde har sin rod i klientens forestilling om sig selv, eller hans/hendes egen formåen. Man kan fx. ikke behandle Schlerose, men man kan behandle og ændre den opfattelse klienten har om sig selv, sine smerter og sin sygdom. Det er vigtigt at forstå, at selv et brækket ben, kan have andre komplikationer, end det der lige er brækket.

Ex. Dreng falder ned fra træ. Dreng brækker ben. Dreng tør ikke mere kravle i træer og udvikler med tiden højdeskræk. Denne skræk er baseret på det faktum, at han er kommet til skade og underbevidstheden  forhindrer ham på simpel og primitiv måde at komme til skade igen. Meget effektivt da han jo ikke klatrer i træer mere, men ganske upraktisk i hverdagen.

Mange forestillinger handler om hvordan vi har været i stand til at håndtere tidlige(re) erfaringer.

Ex. Pige bliver ydmyget af lærer foran hele klassen, fordi hun har skrevet et kærestebrev til en dreng. Hun udvikler ret hurtigt angst for at blotte sig selv og sine følelser. Det ubevidste sind søger at undgå lignende situationer og hendes selvværdsfølelse ændrer sig markant. Med tiden kommer det til at påvirke hele hendes måde at agere på, og hun bliver selvudslettende, tilbagetrukket og vag i sin omgangsform. Oplevelsen har nu sat så dybe spor i den primitive del af hendes hjerne, at hun gang på gang flygter frem for at tage konfrontationen, selv om hun hver gang beslutter sig for at det skal være anderledes.

Dette er blot to eksempler på hvordan det ubevidste sind, for at beskytte os, er i stand til at udvikle endog meget uhensigtsmæssige adfærdsmønstre, som - netop fordi de er tillærte -, kan aflæres igen gennem hypnose og hypnoterapi.

Det er undertiden lettere at nævne hvad man IKKE kan behandle i hypnoterapi.

Man kan ikke reparere det brækkede ben eller fjerne en cancer. Men man kan dæmpe, eller fjerne smerterne, forandre klientens negative og angstskabende opfattelse af hændelsen - og fremtidige lignende hændelser. Og man kan fremskynde helingsprocessen ved at indgive klienten en positiv og ressourcepræget opfattelse af hele sygdomsforløbet.

Man kan ikke via hypnose indgive noget der ikke i forvejen er i klienten. Man kan fx. ikke hypnotisere en klient til at kunne spille klaver (hvis hun ikke kan i forvejen), men man kan hjælpe klienten til at styre alle de processer, der skal til for at hun kan begynde at lære at spille klaver: Motivation, selvdiciplin, udholdenhed, øvelyst, ro, tryghed osv.

Man kan ikke behandle personer med alvorlige personlighedsforstyrrelser, eller sindslidende med skizofreni eller psykoser.

Herunder ses en opdeling af de problemområder der sædvanligvis behandles i hypnoterapi. Denne er ikke fyldestgørende, du bedes derfor kontakte mig på tlf. 20295560, hvis du har et problem, der falder udenfor, eller imellem de nedenstående kategorier.

Genereliseret angst

Panikangst

Præstationsangst

OCD

Faktuelle fobier

Symbolske fobier

Sociale fobier

Tristhed

Negativ tankegang

Ked-af-det-hed

Gråd og fortvivlelse

Bekymring

Katastrofetanker

Tankemylder og uro

Seksuelt misbrugt

incest

Offer for fysisk vold

Offer for psykisk vold:

Udøver af fysisk vold

voldtægt, chikane, mobning, m.v.

Barn/ pårørende til misbruger

Barn/ pårørende til psykisk syg

Afskedigelse/ tab af arbejdsevne

Sammenførte familier - din rolle og opgave

Håndtering af arbejdsrelaterede problemstillinger

Håndtering af forhold og relationer

Fra én alder til en ny (teenager, ældre, pensionist, m.v.)

Evnen til at fokusere og udelukke forstyrrelser

Motivation og drive

Sportspræstation

Rygestopsmotivation

Herunder en meget lang række problemstillinger

bla. tvivl og usikkerhed på: egne evner og

kompetencer, egen værdi og ligeværdighed,

omgivelsernes accept og respekt. Nervøsitet,

manglende sociale kompetencer m.v..

Eksistentielle problemstillinger

Vaneomlægning

Afhængighed

Overspisning / Underspisning

Sød tand
Cola/sukker-afhængighed
Rygestop

Kræsenhed

Sårpilleri og kradsning

Uhensigtsmæssige vaner

Sorgproces

Bearbejdelse af tab/ dødsfald

Accept af ny situation

At leve på ny - at se fremad

Hovedpine/ Migræne

Fantomsmerter

Smertehåndtering v. kronisk sygdom

Diffuse smerter

Angst for smerter

Samliv

Grænser og nysgerrighed

Kærestesorg

Skilsmisse og nyorientering

Utroskab

Jalousi