Hvad kan man behandle med hypnoterapi?

I hypnoterapi behandler vi alle de tilstande, der ikke er direkte og udelukkende fysisk betingede. Det vil sige tilstande der på den ene eller den anden måde har sin rod i klientens forestilling om sig selv, eller hans/hendes egen formåen. Man kan fx. ikke behandle Schlerose, men man kan behandle og ændre den opfattelse klienten har om sig selv, sine smerter og sin sygdom. Det er vigtigt at forstå, at selv et brækket ben, kan have andre komplikationer, end det der lige er brækket.

Ex. Dreng falder ned fra træ. Dreng brækker ben. Dreng tør ikke mere kravle i træer og udvikler med tiden højdeskræk. Denne skræk er baseret på det faktum, at han er kommet til skade og underbevidstheden  forhindrer ham på simpel og primitiv måde at komme til skade igen. Meget effektivt da han jo ikke klatrer i træer mere, men ganske upraktisk i hverdagen.

Mange forestillinger handler om hvordan vi har været i stand til at håndtere tidlige(re) erfaringer.

Ex. Pige bliver ydmyget af lærer foran hele klassen, fordi hun har skrevet et kærestebrev til en dreng. Hun udvikler ret hurtigt angst for at blotte sig selv og sine følelser. Det ubevidste sind søger at undgå lignende situationer og hendes selvværdsfølelse ændrer sig markant. Med tiden kommer det til at påvirke hele hendes måde at agere på, og hun bliver selvudslettende, tilbagetrukket og vag i sin omgangsform. Oplevelsen har nu sat så dybe spor i den primitive del af hendes hjerne, at hun gang på gang flygter frem for at tage konfrontationen, selv om hun hver gang beslutter sig for at det skal være anderledes.

Dette er blot to eksempler på hvordan det ubevidste sind, for at beskytte os, er i stand til at udvikle endog meget uhensigtsmæssige adfærdsmønstre, som - netop fordi de er tillærte -, kan aflæres igen gennem hypnose og hypnoterapi.

Det er undertiden lettere at nævne hvad man IKKE kan behandle i hypnoterapi.
Man kan ikke reparere det brækkede ben eller fjerne en cancer. Men man kan dæmpe, eller fjerne smerterne, forandre klientens negative og angstskabende opfattelse af hændelsen - og fremtidige lignende hændelser. Og man kan fremskynde helingsprocessen ved at indgive klienten en positiv og ressourcepræget opfattelse af hele sygdomsforløbet.


Man kan ikke indgive noget der ikke i forvejen er i klienten. Man kan fx. ikke hypnotisere en klient til at kunne spille klaver (hvis hun ikke kan i forvejen), men man kan hjælpe klienten til at styre alle de processer, der skal til for at hun kan begynde at lære at spille klaver: Motivation, selvdiciplin, udholdenhed, øvelyst, ro, tryghed osv.
Man kan ikke behandle personer med alvorlige personlighedsforstyrrelser, eller sindslidende med skizofreni eller psykoser.

Herunder ses en opdeling af de problemområder der sædvanligvis behandles i hypnoterapi. Denne er ikke fyldestgørende, du bedes derfor kontakte mig på tlf. 20295560, hvis du har et problem, der falder udenfor, eller imellem de nedenstående kategorier.

                   Angstilstande 
                                        Genereliseret angst
                                        Panikangst
                                        Præstationsangst
                                        OCD
                    Fobier
                                        Faktuelle fobier
                                        Symbolske fobier
                                        Sociale fobier
                    Depessive tilstande
                                        Tristhed
                                        Negativ tankegang
                                        Ked-af-det-hed
                                        Gråd og fortvivlelse
                                        Bekymring
                                        Katastrofetanker
                                        Tankemylder og uro
                    Overgreb og vold
                                        Seksuelt misbrugt
                                        incest
                                        Offer for fysisk vold
                                        Offer for psykisk vold:
                                        Udøver af fysisk vold
                                        voldtægt, chikane, mobning, m.v.
                                        Barn/ pårørende til misbruger
                                        Barn/ pårørende til psykisk syg
                    Identitet og livskrise
                                        Afskedigelse/ tab af arbejdsevne
                                        Sammenførte familier - din rolle og opgave
                                        Håndtering af arbejdsrelaterede problemstillinger
                                        Håndtering af forhold og relationer
                                        Fra én alder til en ny (teenager, ældre,
                                        pensionist, m.v.)
                    Koncentration og motivation
                                        Evnen til at fokusere og udelukke forstyrrelser
                                        Motivation og drive
                                        Sportspræstation
                                        Rygestopsmotivation
Selvværd og selvtillid
                    Herunder en meget lang række problemstillinger
                    bla. tvivl og usikkerhed på: egne evner og
                    kompetencer, egen værdi og ligeværdighed,
                    omgivelsernes accept og respekt. Nervøsitet,
                    manglende sociale kompetencer m.v..
                    Eksistentielle problemstillinger
Vaneomlægning
                    Misbrug / afhængighed
                    Overspisning / Underspisning
                    Sød tand
                    Cola/sukker afhængighed
                    Rygestop
                    Ludomani
                    Kræsenhed
                    Sårpilleri og kradsning
                    Uhensigtsmæssige vaner
Tab og sorg
                    Sorgproces
                    Bearbejdelse af tab/ dødsfald
                    Accept af ny situation
                    At leve på ny - at se fremad
Smerter
                    Hovedpine/ Migræne
                    Fantomsmerter
                    Smertehåndtering v. kronisk sygdom
                    Diffuse smerter
                    Angst for smerter
Samliv
                    Grænser og nysgerrighed
                    Kærestesorg
                    Skilsmisse og nyorientering
                    Utroskab
                    Jalousi
                    Sexsualitet

Angst og Frygt
Traumer
Jalousi
Selværdsproblemer
Gråd og fortvivlelse
Fobier
Smertehåndtering
Misbrug
Tristhed
Negativ tankegang
Flyskræk
Rygestop
Smertebehandling
Eksamensskræk
Afhængighed
Selværd
Identitet
Smerter
Motivation
Panikangst
Neglebidning
Uro
Selvtillid
Trang til søde sager
Ked af det 'hed
OCD
Modløshed
Kærestesorg
Præstationsangst
Motivation og Drive
Mørkeræd
Vrede
Fantomsmerter
Generaliseret angst
Bekymring
Frygt for smerter
Katastrofetanker
Utroskab
Rygestop'motivation
Angst og Frygt
Traumer
Jalousi
Selværdsproblemer
Gråd og fortvivlelse
Fobier
Smertehåndtering
Misbrug
Tristhed
Negativ tankegang
Flyskræk
Rygestop
Smertebehandling
Eksamensskræk
Afhængighed
Selværd
Identitet
Smerter
Motivation
Panikangst
Neglebidning
Uro
Selvtillid
Trang til søde sager
Ked af det 'hed
OCD
Modløshed
Kærestesorg
Præstationsangst
Motivation og Drive
Mørkeræd
Vrede
Fantomsmerter
Generaliseret angst
Bekymring
Frygt for smerter
Katastrofetanker
Utroskab
Rygestop'motivation
Angst og Frygt
Traumer
Jalousi
Selværdsproblemer
Gråd og fortvivlelse
Fobier
Smertehåndtering
Misbrug
Tristhed
Negativ tankegang
Flyskræk
Rygestop
Smertebehandling
Eksamensskræk
Afhængighed
Selværd
Identitet
Smerter
Motivation
Panikangst
Neglebidning
Uro
Selvtillid
Trang til søde sager
Ked af det 'hed
OCD
Modløshed
Kærestesorg
Præstationsangst
Motivation og Drive
Mørkeræd
Vrede
Fantomsmerter
Generaliseret angst
Bekymring
Frygt for smerter
Katastrofetanker
Utroskab
Rygestop'motivation
Angst og Frygt
Traumer
Jalousi
Selværdsproblemer
Gråd og fortvivlelse
Fobier
Smertehåndtering
Misbrug
Tristhed
Negativ tankegang
Flyskræk
Rygestop
Smertebehandling
Eksamensskræk
Afhængighed
Selværd
Identitet
Smerter
Motivation
Panikangst
Neglebidning
Uro
Selvtillid
Trang til søde sager
Ked af det 'hed
OCD
Modløshed
Kærestesorg
Præstationsangst
Motivation og Drive
Mørkeræd
Vrede
Fantomsmerter
Generaliseret angst
Bekymring
Frygt for smerter
Katastrofetanker
Utroskab
Rygestop'motivation
Angst og Frygt
Traumer
Jalousi
Selværdsproblemer
Gråd og fortvivlelse
Fobier
Smertehåndtering
Misbrug
Tristhed
Negativ tankegang
Flyskræk
Rygestop
Smertebehandling
Eksamensskræk
Afhængighed
Selværd
Identitet
Smerter
Motivation
Panikangst
Neglebidning
Uro
Selvtillid
Trang til søde sager
Ked af det 'hed
OCD
Modløshed
Kærestesorg
Præstationsangst
Motivation og Drive
Mørkeræd
Vrede
Fantomsmerter
Generaliseret angst
Bekymring
Frygt for smerter
Katastrofetanker
Utroskab
Rygestop'motivation
Angst og Frygt
Traumer
Jalousi
Selværdsproblemer
Gråd og fortvivlelse
Fobier
Smertehåndtering
Misbrug
Tristhed
Negativ tankegang
Flyskræk
Rygestop
Smertebehandling
Eksamensskræk
Afhængighed
Selværd
Identitet
Smerter
Motivation
Panikangst
Neglebidning
Uro
Selvtillid
Trang til søde sager
Ked af det 'hed
OCD
Modløshed
Kærestesorg
Præstationsangst
Motivation og Drive
Mørkeræd
Vrede
Fantomsmerter
Generaliseret angst
Bekymring
Frygt for smerter
Katastrofetanker
Utroskab
Rygestop'motivation
Angst og Frygt
Traumer
Jalousi
Selværdsproblemer
Gråd og fortvivlelse
Fobier
Smertehåndtering
Misbrug
Tristhed
Negativ tankegang
Flyskræk
Rygestop
Smertebehandling
Eksamensskræk
Afhængighed
Selværd
Identitet
Smerter
Motivation
Panikangst
Neglebidning
Uro
Selvtillid
Trang til søde sager
Ked af det 'hed
OCD
Modløshed
Kærestesorg
Præstationsangst
Motivation og Drive
Mørkeræd
Vrede
Fantomsmerter
Generaliseret angst
Bekymring
Frygt for smerter
Katastrofetanker
Utroskab
Rygestop'motivation
Angst og Frygt
Traumer
Jalousi
Selværdsproblemer
Gråd og fortvivlelse
Fobier
Smertehåndtering
Misbrug
Tristhed
Negativ tankegang
Flyskræk
Rygestop
Smertebehandling
Eksamensskræk
Afhængighed
Selværd
Identitet
Smerter
Motivation
Panikangst
Neglebidning
Uro
Selvtillid
Trang til søde sager
Ked af det 'hed
OCD
Modløshed
Kærestesorg
Præstationsangst
Motivation og Drive
Mørkeræd
Vrede
Fantomsmerter
Generaliseret angst
Bekymring
Frygt for smerter
Katastrofetanker
Utroskab
Rygestop'motivation
Angst og Frygt
Traumer
Jalousi
Selværdsproblemer
Gråd og fortvivlelse
Fobier
Smertehåndtering
Misbrug
Tristhed
Negativ tankegang
Flyskræk
Rygestop
Smertebehandling
Eksamensskræk
Afhængighed
Selværd
Identitet
Smerter
Motivation
Panikangst
Neglebidning
Uro
Selvtillid
Trang til søde sager
Ked af det 'hed
OCD
Modløshed
Kærestesorg
Præstationsangst
Motivation og Drive
Mørkeræd
Vrede
Fantomsmerter
Generaliseret angst
Bekymring
Frygt for smerter
Katastrofetanker
Utroskab
Rygestop'motivation
Angst og Frygt
Traumer
Jalousi
Selværdsproblemer
Gråd og fortvivlelse
Fobier
Smertehåndtering
Misbrug
Tristhed
Negativ tankegang
Flyskræk
Rygestop
Smertebehandling
Eksamensskræk
Afhængighed
Selværd
Identitet
Smerter
Motivation
Panikangst
Neglebidning
Uro
Selvtillid
Trang til søde sager
Ked af det 'hed
OCD
Modløshed
Kærestesorg
Præstationsangst
Motivation og Drive
Mørkeræd
Vrede
Fantomsmerter
Generaliseret angst
Bekymring
Frygt for smerter
Katastrofetanker
Utroskab
Rygestop'motivation
Angst og Frygt
Traumer
Jalousi
Selværdsproblemer
Gråd og fortvivlelse
Fobier
Smertehåndtering
Misbrug
Tristhed
Negativ tankegang
Flyskræk
Rygestop
Smertebehandling
Eksamensskræk
Afhængighed
Selværd
Identitet
Smerter
Motivation
Panikangst
Neglebidning
Uro
Selvtillid
Trang til søde sager
Ked af det 'hed
OCD
Modløshed
Kærestesorg
Præstationsangst
Motivation og Drive
Mørkeræd
Vrede
Fantomsmerter
Generaliseret angst
Bekymring
Frygt for smerter
Katastrofetanker
Utroskab
Rygestop'motivationNLP & Hypnoterapi i Køge. Hypnose brugt som effektivt terapiredskab til at skabe varige forandringer.
Dækningsområde: 20 -40 min. fra København, Roskilde og Ringsted, Holbæk, Slagelse og Næstved